Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...62 [Losowe] >>>
Gosuj:

Dwie blondynki id± przez pustyniê.
Jedna z nich mówi:
- Nie czujê nóg.
A druga na to:
- To pow±chaj moje!


Doda: tres

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

IDZIE BLONDYNKA DO SKLEPU. rozgl±da siê i rozgl±da a¿ w koñcu znalaz³a co¶ dla siebie i mówi do sprzedawcy:poproszê ten telewizor-sprzedawca na to-blondynkom nie sprzedajemy.wiêc blondynka idzie do fryzjera i farbuje w³osy na czarno.na drugi dzieñ przychodzi blondynka do sklepu i mówi do sprzedawcy poproszê ten telewizor-a sprzedawca mówi blondynk± nie sprzedajemy na to blondynka:a sk±d pan wie ¿e jestem blondynkom? bo tylko blondynki nie odró¿niaj± telewizora od mikrofalówki.

Doda: Paula

2007-10-06 13:10:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego blondynka wrzuca zegarek do rzeki?
- Bo chce zobaczyæ jak czas p³ynie:D


Doda: werka-robin

2008-03-12 18:02:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym siê ró¿ni blondynka od papieru toaletowego???
Tym, ¿e papier siê rozwija a blondynka nie! :)))


Doda: DoMiNiKaNa

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jaka jest ró¿nica miêdzy m±dr± blondynk± a Elvisem?
- Elvisa widzia³o wiele osób.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:17

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego blondynki jedz± ziemie?
-bo grunt to zdrowie :))


Doda: olcik 11

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Blondynka podje¿d¿a na stacjê benzynow±. Pracownik stacji narzeka:
- Znowu podnie¶li cenê benzyny. Na to blondynka odpowiada:
- Mnie to nie dotyczy, ja zawsze tankujê za 50 z³otych.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wsiadaj± dwie blondynki do piêtrowego autokaru, jedna idzie do góry a druga zostaje na dole, po chwili ta z góry szybko schodzi na dól i mówi do tej z do³u Ty tam nie id¼ bo tam kierowcy niema.

Doda: damiano

2008-04-22 22:52:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Blondynka pokazuje brunetce swoje nowe mieszkanie.
- Urz±dzi³am je wed³ug w³asnej g³owy - mówi z dum±.
- Aha, to dlatego jest takie puste.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym siê ró¿ni blondynka od ¿aby?
- ¿aba czasem kuma


Doda: Mateusz

2007-12-18 13:40:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

DLACZEGO BLONDYNKA NIE MO¯E NAPISAÆ:77:?
- BO NIE WIE KTÓR¡ SIÓDEMKÊ MA NAPISAÆ PIERWSZ¡!


Doda: WERCIA

2007-11-05 17:13:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Blondynka jedzie swym piêknym ró¿owym kabrioletem. Spowodowa³a wypadek z maluchem. Wychodzi facet z malucha i rysuje ko³o na ulicy i mówi:
- nie wychod¼ z tego ko³a
I poprzebija³ jej ko³a. Odwraca siê, a blondynka siê ¶mieje. To powybija³ jej szyby. Odwraca siê, a ona sie ¶mieje. To rozwali³ jej ca³e auto. Odwraca siê, a ona w ¶miech. W koñcu nie wytrzyma³ i pyta siê:
- co ciê tak ¶mieszy?
A ona na to:
- bo jak nie patrzy³e¶ to ja wychodzi³am z kó³ka


Doda: Misiu z ¯arek

2007-11-14 16:19:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego blondynka staje w k±cie gdy jest jej zimno? Bo k±t ma 90 stopni......

Doda: kraska

2007-12-28 13:46:54

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Po czym poznaæ,¿e blondynka u¿ywa³a komputera?
-po ¶ladach korektora na monitorze.


Doda: Martynka

2007-10-06 13:10:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwóch policjantów zatrzymuje blondynkê i pyta:
-Jak pani ma na imiê?
-Ewa
-Ile ma pani lat?
-30
-Kim jest pani z zawodu?
-eeee...
-Czym sie pani zajmuje?
-no...mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzê od latarni do latarni.
-Stasiu, pisz elektromonter


Doda: ¯wir

2008-03-17 21:37:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...62 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Opisy gg

0.0078