Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>
Gosuj:

[Notatka z encyklopedii]
Przeciêtny cz³owiek umiera po spo¿yciu 7.5 promila alkoholu.
(Polaków i Rosjan nie dotyczy).


Doda: mientuma

2007-10-29 19:17:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Kto ciê tak pogryz³?
- Mój pies.
- Jak to siê sta³o?
- Wróci³em do domu trze¼wy i mnie nie pozna³.


Doda: alan

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

IDZIE KSI¡DZ ULIC¡ I SPOTYKA PIJANEGO JASIA.
- OJ JASIU CHYBA NIE SPOTKAMY SIÊ W NIEBIE.
- A CO KSI¡DZ TAKIEGO ZROBI£?


Doda: wIOLETKA

2007-12-28 14:16:30

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi m±¿ do domu nawalony w trupa,
wchodzi do sypialni i wrzeszczy:
Stara zacznij chrapaæ, bo nie znajdê ³ó¿ka!


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Leje pijany facet w parku. Przechodzi obok niego kobieta i mówi:
- jakie bydle
A on na to:
- spokojnie trzymam go


Doda: -Patrysia i Paulinka

2007-11-05 14:36:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Na jakiej podstawie twierdzi pani, ¿e obwiniony by³ pijany???
- bo potrz±sa³ latarni±, potem siê schyla³ i szuka³ jab³ek!


Doda: Adios

2007-11-30 18:39:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi do restauracji w Sosnowcu facet i zamawia kurê, ale zastrzega,
ze musi to byæ kura z Czeladzi. Kelner przynosi mu kurê, a ten wpycha jej
rêkê do dupy i mówi:
- To jest kura z Sosnowca.
Kelner przychodzi z nowa, a ten robi to samo i mówi:
- To tez jest kura z Sosnowca.
Po kilku rundkach podchodzi do stolika przygl±daj±cy siê wszystkiemu
pijaczek, obraca siê ty³em i mówi:
- Sprawd¼ pan, q*.*a, sk±d ja jestem, bo od tygodnia nie umie do domu trafiæ.


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Kto ty jeste¶????????
- Pijak ma³y
- Jaki znak twój????
- Trzy browary
- Gdzie ty mieszkasz???
- Pod ³aweczk±
- Czym siê bronisz???????
- Buteleczk±


Doda: Kasiolek

2007-12-12 13:37:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przyjecha³ zapa¶nik do znajomego na wie¶ i jak to znajomi poszli sobie do baru
na kielicha. Gdy ju¿ wracali po paru w drodze zaatakowa³ ich byk. Jak przysta³o
na silnego faceta (a zapa¶nik by³ mistrzem) nie ul±k³ siê. Z³apa³ byka za rogi
i zacz±³ z nim walczyæ. W koñcu byk zrezygnowa³ i uda³o mu siê uciec..
Zapa¶nik na to:
- Kurcze, gdyby nie ten ostatni drink to bym go ¶ci±gn±³ z tego roweru.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kiedy¶ jednego pijaczka zapytano, ile razy w ¿yciu siê upi³. A on:
- Tylko raz. Alem dot±d jeszcze porz±dnie nie wytrze¼wia³.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Puka pijak do drzwi i siê pyta:
- czy ja tu nie mieszkam?
Babcia odpowiada:
- nie mieszka pan tu
Puka drugi raz:
- czy ja tu na pewno nie mieszkam?
- nie, pan tu nie mieszka ja tu mieszkam
Puka trzeci raz:
- czy ja tu na pewno nie mieszkam?
- nie, ja tu mieszkam
- to kurwa pani wszêdzie mieszka?


Doda: fidep

2007-11-27 11:45:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzwoni telefon wczesnym rankiem. Obudzony facet odbiera i s³yszy pytanie:
- Klinika?
- Pomy³ka, prywatne mieszkanie.
Za krótka chwiluniê ponownie telefon:
- Klinika?
- Nie, do cholery! Prywatne mieszkanie!
- Ziutek, no co ty kumpla nie poznajesz, tu Mietek. Pytam czy strzelimy sobie klinika
z rana.


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie pijak obok p³otu i waln±³ g³ow± w wystaj±c± ga³±¼, wiec zdenerwowany poszed³ do domu i pyta ¿ony:
- gdzie pija?
Ona odpowiada:
- ja nie pi³a
Pyta ponownie:
- gdzie pi³a? (zdenerwowany)
Ona na to:
- ja nie pi³a
Pyta:
- gdzie pi³a (podirytowany)
Odpowiada:
- u s±siada
Pyta:
- to czemu da³a?
Odpowiada:
- bo pi³a


Doda: McMate

2007-11-08 21:35:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pijak podje¿d¿a pod sklep na damce i wchodzi aby kupiæ wino , gdy wychodzi zobaczy³ ze roweru nie ma i zaczyna plaskaæ i krzyczeæ „nie ma jej nie ma jej” tu¿ obok przechodzi pogrzeb pijak wpada w t³um ludzi i dalej p³acze i krzyczy „nie ma jej nie ma jej,, uczestnicy pogrzebu zaczynaj go pocieszaæ :Pan tak nie p³acze stara ju¿ by³a - a pijak na to : stara ale jeszcze by siê na niej poje¼dzi³o ;)

Doda: cubus

2008-03-25 20:11:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Najbardziej ponury sen pijaka:
- Wylanie pó³ litra wódki na pieluszkê Pampers.


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl

0.0055