Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...14 [Losowe] >>>
Gosuj:

Na Kubie wybuchlo powstanie przeciw Fidelowi. Powstancy zblizyli siê do jego siedziby.
Fidel stanal przed swoim portretem i zadal mu pytanie:
- I co teraz bedzie?
- Ano nic - odpowiedzial portret. - Mnie zdejma, a ciebie powiesza.


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Maliniak zawsze przechwala³ siê kumplom z pracy, jaki to z niego ¶wiatowy cz³owiek.
Popisywa³ siê, ¿e zna ró¿nych s³awnych ludzi. Nikt mu oczywi¶cie nie wierzy³, ale
pewnego razu przyjecha³ do ich zak³adu Wa³êsa. Idzie przez teren fabryki, a¿ tu nagle
zobaczy³ Maliniaka. Zamacha³ do niego, wyciskali siê, wyca³owali. Potem zamknêli siê
w pokoju i obalili parê piw. Ch³opaków trochê to zbi³o z tropu, ale dalej nie wierz±
we wszystko, co gada Maliniak.
Pewnego razu, do Polski przyjecha³ Clinton. Wszyscy stoj± na ulicy, machaj±
chor±giewkami. Jedzie samochód Clintona i nagle zatrzymuje siê. Wysiada Bill
i Hilary, podchodz± do Maliniaka, ciskaj± siê jak starzy znajomi, wspominaj± jakie
stare dzieje, w koñcu zapraszaj± go do limuzyny i odje¿d¿aj± na bankiet. No to ju¿
zupe³nie przy³ama³o kumpli Maliniaka, ale dalej nie do koñca mu wierz±.
A¿ pewnego razu pojechali wszyscy z wycieczk± do Rzymu, zobaczyæ Papie¿a. Stoj± na
placu ¦wiêtego Piotra i nagle Maliniak mówi.
- Ci±gle mi nie wierzycie, to ja wam poka¿ê. Za chwilê wyjdê razem z Papie¿em
na balkon, pob³ogos³awi t³um na placu.
- Eeee, zalewasz Maliniak.
- No to zobaczycie...
I faktycznie poszed³ gdzie, a za chwilê patrz±, a na balkonie pojawia siê Papie¿
i Maliniak. To ju¿ ca³kiem ich zgasi³o, stoj± i nic nie mówi±. W pewnej chwili
podchodzi do nich wycieczka Arabów i przewodnik pyta ³aman± angielszczyzna:
- Excuse me, panowie, czy moglybyszcie nam powiedzecz, czo to za faczet w bia³ym
kitlu sztoi na balkonie z Maliniakiem?


Doda: alan

2007-10-06 13:10:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Moi drodzy parafianie odpierdolê wam kazanie... Do ko¶cio³a nie chodzicie w krzakach dziwki pierdolicie, na ofiarê nie dajecie bo pornole kupujecie, i do nieba i¶æ chcecie KURWA HUJA NIE PÓJDZIECIE

Doda: widelec

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmawiaj± Bill Clinton i najwiêkszy playboy Ameryki, który przelecia³ podobno wszystkie panienki w USA - Johnny:
-Johnny, jak Ty to robisz, ¿e masz takiego wielkiego? - spyta³ Bill.
-Po prostu przed snem walê przez 10 minut konia!
Bill postanowi³ pój¶æ za rad± Johnnego. Wieczorem k³adzie siê do ³ó¿ka z ¿on±, zgaszone ¶wiat³o, a on wali konia.
-Johnny to Ty? - pyta Hilary.


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co je Walesa???
- Walesa je Prezydentem!


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do Brezniewa przyjechala z wizyta jego matka gdzies z dalekiego kolchozu. Zostala
przyjeta jak glowa pastwa, oprowadzona po fabrykach, muzeach, odbyly przyjecia na jej
czesc. Odjezdzajac, mowi do syna:
- To wszystko twoje, Lonia?
- Tak, mamo.
- Uwazaj, synku, bo jak przyjda komunisci, to ci wszystko zabiora!


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Nauczyciel pyta:
- Jasiu, czy w twoim domu wisi portret Stalina?
- Nie, prosze pana- odpowiada grzecznie uczep.
- A Bieruta?
- Nie, prosze pana.
- To moze Bermana?
- Tez nie - odpowiada Jasio. - Ale tato mowil, ¿e jak go pusci UB, to powiesi wszystkich
trzech.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W marcu 1968 zapytano ch³opa:
- Po¶lecie syna na studia na uniwersytet?
- Nie po¶lê, sam go bêdê bil...


Doda: kristof

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Walesa wybral siê z malzonka na premiere baletu "Jezioro Labedzie". Tuz po rozpoczeciu,
nasz zmeczony maz stanu usnal. Obudzily go oklaski po zakonczeniu przedstawienia. Nieco
zmieszany Walesa pyta siê wspolmalzonki:
- Danka, czy ktos zauwazylze troche przysypialem?
Odpowiedz:
- Ci na widowni to nie ale ci na scenie to zaraz jak zasnales zaczeli chodzic na palcach.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Kiedy w Polsce bêdziemy mieæ szczyt demokracji bezposredniej?*
- Kiedy Miss Polonia bêdziemy wybieraæ w wyborach powszechnych
* - demokracja bezposrednia to np. wybory powszechne i referenda


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ze starych czasow:
Mysle wiec jestem... w wiezieniu.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego Rokossowski zosta³ marsza³kiem Polski?
- Bo taniej jest ubraæ w polski mundur jednego ruskiego ni¿ ca³e wojsko w ruskie
mundury.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego po zjednoczeniu PPR i PPS i powstaniu PZPR w Polsce jest zimno, ciemno
i mokro?
- Bo rz±dzi lud, ¶wieci tylko jedna gwiazda i dwie partie siê zla³y.


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:12

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W 1968 r., po s³ynnym wystawieniu "Dziadów", delegacja polska bawi³a w Moskwie.
Chruszczow zwraca siê do Gomó³ki:
- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradzieck± sztukê?
- No, tak, "Dziady" - z pokor± potwierdza Gomó³ka.
- I co¶cie zrobili?
- Zdjêli¶my sztukê.
- Dobrze. A co z re¿yserem?
- Zosta³ zwolniony z pracy.
- Dobrze. A autor?
- Nie ¿yje.
- A to¶cie chyba przesadzili...


Doda: grabus

2007-10-06 13:10:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jasiu wymien czterech naszych najwiekszych politykow.
- Wa³êsa... Kuroñ... Mazowiecki... i... Havel.
- Jasiu, Havel to przecie¿ Czech!
- Nie, czterech!!


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...14 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Opisy gg

0.0076