Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...10 [Losowe] >>>
Gosuj:

Na medycynie odbywa³y siê æwiczenia z mikroskopem. Studenci mieli obserwowaæ próbki w³asnej ¶liny. Dowcipnisie podmienili jakiej¶ dziewczynie ¶linê na próbkê spermy. Panienka gdy spojrza³a przez mikroskop zg³upia³a i zawo³a³a profesora. Profesor przy³o¿y³ oko do mikroskopu i zapyta³:
- Czy my³a pani dzisiaj zêby?


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Studentka zdaje egzamin. Po pewnym czasie zauwa¿±, ¿e egzaminator wstaje z krzes³a i kieruje siê w kierunku szafy, potem wchodzi do niej. Kiedy zamykaj± siê drzwi, studentka przestaje odpowiadaæ. Po chwili s³yszy g³os dobiegaj±cy z szafy:
- Proszê kontynuowaæ. Ja po prostu nie mogê na pani± patrzeæ, bo jest pani taka brzydka.


Doda: miki

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Po co jest sesja?
- Po to, ¿eby punkty ksero nie zbankrutowa³y.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Na egzaminie z informatyki profesor z widocznym niesmakiem slucha
niedorzecznych odpowiedzi studenta. W pewnym momencie zwraca siê do
swego psa lezacego pod biurkiem:
- Azor! Wyjdz, bo zglupiejesz!


Doda: miki

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dzien przed egzaminem kilkoro studentow dalo sobie niezle w "gardlo".
Nastepnego dnia, na sale egzaminacyjna wchodzi dwoch studentow, ledwie siê
na nogach trzymaja, i belkotliwym (z przepicia) glosem siê pytaja :
- panie profesorze, czy bedzie pan egzaminowal pijanego ?
na to profesor :
- nie, nie moge.
- ale panie profesorze, bardzo pana prosimy ...
- no dobrze - zgodzil siê w koncu profesor
na to studenci odwrocili siê do drzwi i krzycza :
- chlopaki, jest o.k. prof siê zgodzil, wniescie zbyszka.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W przepe³nionym tramwaju siedzi blady, siny wymêczony student. Pod oczami
sine cienie, przez lewa rêkê przewieszony p³aszcz.
Wsiada staruszka. Student ustêpuje jej miejsca i ³apie siê uchwytu.
Staruszka siada, ale zaniepokojona przygl±da siê studentowi:
- Przepraszam, m³ody cz³owieku! To bardzo ³adnie ze zrobi³ mi pan
miejsce, ale pan tak blado wygl±da. Mo¿e pan chory? Mo¿e... niech lepiej
pan siada. Nie jest panu s³abo?
- Ale¿ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja tylko, widzi pani, jadê na egzamin,
a cala noc siê uczy³em bo mam ¶rednia 4,6 i chce ja utrzymaæ.
- No to mo¿e da mi pan chocia¿ ten p³aszcz do potrzymania?
- A, nie! Nie mogê! Zreszt± to nie jest p³aszcz. To kolega. On ma ¶rednia 5.0.


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W trakcie egzaminu jeden ze studentów poprosi³ o otwarcie okna (upa³).
Profesor stwiedzi³:
- "Okno mo¿na otworzyæ, or³ów tu nie ma, nie wyfrun±" (w³a¶nie z³apa³ kilku
na ¶ci±ganiu).
Po egzaminie, gdy ju¿ wszyscy wychodzili, ten sam student spyta³:
- "Ooo!?, pan Profesor tez drzwiami?"


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Student na egzaminie ma przedstawiæ 3 zalety mleka matki. Siedzi i my¶li. No i wymy¶li³:
- Po pierwsze jest w 100% naturalne. Po drugie - jest ciep³e (nie trzeba podgrzewaæ)...
... i w tym momencie zabrak³o mu inwencji. Siedzi, siedzi a czas leci. Profesor ma ju¿ oceniaæ, a student w ostatniej chwili wpada na genialny pomys³:
- A po trzecie - ma ¶wietne opakowanie...


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Gosc poszedl na egzamin, niewiele powiedzial, dostal 2.
Wychodzi z kumplem do ubikacji i tam zaczyna wyzywac:
- A ten ku*** pie****, a ten popie***** jak on mnie mogl tak upier**lic...
Nagle otwieraja siê drzwi kabiny, wychodzi z nich profesor:
- A bo zes chu** nic nie umial!


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kawal dla studentow zdajacych sesje (moze znany, nie wiem):
Wchodzi student na egzamin do profesora. Otwiera walizke, wyciaga trzy flaszki
wodki, stawia na stole. Wyciaga indeks i mowi:
- proszê TRZY pokwitowac.
A profesor na to:
- Dwie biore.


Doda: laska

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego dzieci studentów s± takie nerwowe?
- Bo przez pierwsze 3 miesi±ce zarodek siê
zastanawia: czy mama zrobi skrobankê czy nie?
Przez kolejne 3 miesi±ce siê zastanawia:
czy tata siê o¿eni z mam± czy nie?
A przez ostatnie 3 miesi±ce: jak bêdziemy ¿yæ
we trójkê maj±c tylko 2 stypendia?


Doda: tres

2007-10-06 13:10:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jakie sa roznice pomiedzy studentem, zolnierzem i filozofem, jesli chodzi o seks?
student - ma czym, ma z kim, nie ma gdzie...
zolnierz - ma czym, ma gdzie, nie ma z kim...
filozof - ma czym, ma gdzie, ma z kim, tylko po co?


Doda: optyk

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Podczas zajêæ laboratoryjnych studentka pyta pana profesora :
- Panie profesorze, a dlaczego transformator buczy ?
- Pan profesor po zastanowieniu odpowiada :
- Jakby pani mia³a 50 okresów na sekundê to tez by pani bucza³a.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Studentki AR odbywa³y praktykê w gospodarstwie rolnym. Profesor wys³a³ je z krow± do byka... w wiadomym celu. Po kilku godzinach wracaj± zmêczone, wytarzane w b³ocie i gnoju i mówi±:
- Panie profesorze, krowê nam da³o siê jako¶ po³o¿yæ ale byka w ¿aden sposób.


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Student z biednego afrykanskiego panstwa przychodzi do hydraulika:
- Prose pan. Sedes mi zle pracowac. Woda sybko leciec i nie sdasyc siê umyc.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...10 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0081