Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>
Gosuj:

Jedzie autobus pe³en wariatów. Kierowca jest normalny. Nagle co¶ siê psuje, kierowca naprawia, a tu jeden ¶wir podchodzi i mówi:
- Ja wiem co siê zepsu³o.
- No co siê zepsu³o?
- Ja wiem co siê zepsu³o.
- No mów wreszcze co siê zepsu³o.
- Autobus


Doda: koxiki

2007-10-06 13:09:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jak sprawdziæ IQ debila?
Nie wiadomo, ci±gle zjada test.


Doda: go¶ciu

2008-03-09 15:06:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W domu wariatów by³ bunt i wszyscy przywiesili siê do ¶ciany.
Wtedy kierownik mówi-ja wiem jak ich ¶ci±gn±æ.Ju¿ jesieñ
idzie do drugiej sali,mówi-ju¿ jesieñ.Wszyscy spadli.
Idzie do trzeciej sali-ju¿ jesieñ,wszyscy spadli.
Idzie do czwartej sali mówi-ju¿ jesieñ.nikt nie spad³. Wtedy krzyczy ze wszystkich si³-ju¿ jesieñ.
A jeden z wariatów siê odzywa-nie widzisz g³upku, ¿e to drzewo iglaste!!


Doda: koniara

2007-10-06 13:11:09

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Witaj Zielony Kapturku!
- Cze¶æ daltonisto!


Doda: CzesioKarina

2007-11-16 18:19:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jest szpital psychiatryczny raz na rok jest przegl±d ludzi no i zrobili sztuczny sklep. Posadzili wszystkich i pytaj±:
- kto kupi litr chleba?
Wyrywa siê jeden podchodzi i mówi:
- poproszê litr chleba
- eee tam zostajesz jeszcze na rok co najmniej
Pytaj± dalej:
-kto kupi litr chleba?
Sytuacja siê powtarza.
Jeden z opiekunów widzi, ¿e w rogu sali ¶mieje siê jeden z pacjentów i mówi:
- ee ty tam w rogu z czego siê ¶miejesz?
- ahahahah bo poszed³ po chleb a nie wzi±³ butelki


Doda: yoko

2008-01-09 15:38:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

¦lepy i szczerbaty siedz± w wiêzieniu. W pewnym momencie szczerbaty mówi to ¶lepego: "Patrz czy nikt nie idzie, a ja przegryzê kraty"

Doda: EffElInQa

2007-10-19 13:50:57

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W domu wariatów brakowa³o miejsca wiêc w³a¶ciciel wymy¶li³ konkurs by ewentualnie zdrowego"wariata" wypu¶ciæ. Kucharka poda³a wszystkim puste talerze. W³a¶ciciel patrzy a tu wszyscy jedz± oprócz jednego wariata. Postanowi³ wiêc wypu¶ciæ go do domu. Podchodzi i mówi do niego:
- Proszê pana widzê, ¿e pan nie je wiêc jest pan ca³kiem zdrowy. Postanowi³em pana wypu¶ciæ, ale jeszcze rutynowe pytanie: dlaczego pan nie je? Na to wariat odpowiada:
- Czekam, a¿ wystygnie bo nie chcê garde³ka poparzyæ.. :P:P


Doda: Oloosiek

2007-10-06 13:11:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwóch wariatów rozbraja bombê.
-A jak wybuchnie? - pyta jeden.
-Nic nie szkodzi, mam drug±...


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:46

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Byl sobie raz facet i powiedzial tak ze ³uzko nazwie agatka,
telewizor cycuszki,fieranki majteczki a auto dziureczka.Pewnego dnia odslonil fieranki i nie bylo tam jego auta poszedl zeznawac na policje .
I tak powiedzial
-lezalem na agatce oglondalem cycuszki odslonilem majteczki a tam nie ma dzioreczki.


Doda: smoczek

2007-10-06 13:10:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Ucieka dwóch pacjentów z szpitala psychiatrycznego. Wsiadaj± na rower i doje¿d¿aj± do muru. Rower zostawili pod drzewem i próbuj± przepchaæ mur. W tym czasie kto¶ ukrad³ rower nie zwracaj±c ich uwagi. Po chwili mówi jeden do drugiego: te Kaziu patrz tak przepchali mur a¿ rowera nie widaæ.

Doda: Norek

2007-10-06 13:11:13

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Gej z gejem sie pok³ócili.
Jeden mówi:
- huj ci w dupê!!!
Na co drugi odpowiada:
- to co ju¿ zgoda ? :)


Doda: eros

2007-11-08 19:52:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi mama po synka,va synek p³acze. Mama pyta siê:
- Jasiu czemu p³aczesz?
- Bo pani powiedzia³a, ¿e jak kto¶ nie zrobi grzecznie kupki to nie pójdzie na spacer.
Mama pyta siê:
- i co zrobi³e¶?
- tak, ale Marek mi ukrad³


Doda: pauka

2007-11-30 18:43:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W domu wariatów umar³ wariat. Wybrali wiec dwu osobow± delegacje. Po pogrzebie wszyscy pytaj± jak by³o, a oni na to ze ta rodzina jaka¶ nie normalna bo jak zagrali marsza to my ino w dwójkê tañcowali.

Doda: bio³y 100

2007-10-21 16:07:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwóch wariatów bawi siê w chowanego. Jeden mówi do drugiego:
- ja schowam siê w szafie, a ty mnie szukaj.
Szuka 10min, 20min, 1godz i tak ca³y dzieñ. Wkurzy³ siê. Puka do tej szafy i mówi:
- wy³a¼ z tej szafy bo nie mogê ciê znale¶æ


Doda: miki

2007-11-05 15:07:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi wariat do wariata i mówi:
- Ale¿ pan ma grzecznego synka!
- Tak?! Ale¿ dlaczego??
- No wie pan ja se wczoraj wracam kompletnie pijany i mnie ta cholera tzn. moja ¿ona nie wpu¶ci³a do domu to ja do pana. Pana nie ma w domu, ale by³ synek, a ze wzglêdu na to, ¿e mnie suszy³o to poprosi³em i szklankê wody, a on tak ³askawy przyniós³ mi dwie szklanki! Poprosi³em o jeszcze jedn± to mi przyniós³ pó³!!
- A dlaczego tylko pó³?!
- Bo powiedzia³, ¿e jest za ma³y, a w toalecie ju¿ siê woda skoñczy³a!


Doda: Lenka!

2007-12-12 13:53:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...5 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - Opisy gg

0.0051