Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 [Losowe] >>>
Gosuj:

dzieci dzisiaj nauczymy siêliczyæ na komputerach-powiedzia³a nauczycielka. huuuuuuuraaaaa-wykrzyknê³y dzieci. Ile to jest dwa komputery dodaæ trzy komputery-powiedzia³a pani

Doda: michal

2007-10-06 13:09:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Co jest najszybsze w 286?
- Wiatraczek


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Co robi informatyk, budz±c siê na kacu?
- Testuje pamiêæ.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co mówi komputerowiec jak widzi swoj± te¶ciow±?
Alt Ctrl Delete


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Rozmowa informatyka i ¿ony:
Informatyk: No nie!
¯ona: Co sie sta³o?
I: O Shift! Nie jestem ju¿ adminem!
¯:?
I: Szef wybra³ usuñ!
¯: I co dalej?
I: A potem zDelete-owa³em 1000 z³!
¯: Na co?
I: Na zak³ad, ¿e MS Windows sie nie zawiesi!
¯: Ale to by³y twoje ostatnie pieni±dze!
I: Ale dziêki og³oszeniom mam now± platformê!
¯: ?
I: To jest pracê.
¯: To czemu jeste¶ z³y?
I: Bo oni s³abo FTPuj± pieni±dze!


Doda: tytus

2007-10-06 13:09:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Wiecie dlaczego omijaj± nas wszelkie pozaziemskie cywilizacje?
- Bo nie do¶æ, ¿e Microsoft zrobi³ cos takiego jak Win*.* 95, to jeszcze ludzie to kupuj±...
A kto lubi siê spotykaæ z przyg³upami?


Doda: guru

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Je¶li masz mózg wci¶nij F13

Doda: denis

2007-12-01 14:31:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Komputerowiec podrywa laskê:

- Chcesz herbaty?
- Nie
- Kawy?
- Nie!!
- Hm, mo¿e wódki?
- NIE!!!
- Dziwne, standardowe sterowniki
nie pasuj± :(


Doda: optyk

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Facet próbowa³ po³±czyæ siê z serwerem WWW Watykanu. Otrzyma³ odpowiedz:
"Host is not responding".


Doda: robert

2007-10-06 13:10:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Siedzi psychiatra na dy¿urze - nudno, cicho, wariaci ¶pi± chyba. Nagle otwieraj± siê cicho drzwi i wpe³za na kolanach cz³owiek omotany w co¶ - w zêbach, na rêkach, nogach i jeszcze parê metrów tego za sob± ci±gnie...
Doktor zagaduje: - O... ¿mijka ma³a do nas przysz³a... Co ¿mijko, jak ci pomóc?
Czlowieczek bulgocze co¶ i kiwa przecz±co g³ow±.
- To mo¿e ¿ó³wik jeste¶? Co? Jeste¶ ma³ym ¿ó³wikiem?
Cz³owieczek znów krêci g³ow±...
- To mo¿e ma³y robaczek, co siê w³a¶nie wykluwa z kokonu?
W koñcu cz³owiek wypluwa to co ma w zêbach:
- Panie, co Pan do ch**a z tym robaczkiem! Jestem wasz admin sieciowy, kable rozci±gam...!


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do weterynarza z Amig± na sznurku i mówi:
- Ja do u¶pienia....


Doda: laska

2007-10-06 13:09:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do informatyka podchodzi ¿ona:
- Kochanie, jestem w ci±¿y
nie odrywaj±c wzroku od monitora:
- Abort? Retry? Ignore?


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kilku informatyków po pracy wybra³o sie na piwo. I jak to "komputerowcy" prowadz± rozmowy tylko o chipsetach, twardych dyskach, itp. W koñcy jeden z nich g³o¶no siê odzywa:
- Panowie! Tak nie mo¿na, tylko rozmowy o robocie. Porozmawiajmy o czym¶ innym.
- A o czym? - pyta jeden z kolegów.
- Na przyk³ad o dupach - odpowiada ten pierwszy. Zapad³a d³u¿sza chwila ciszy. W koncu jeden siê odzywa:
- Moja karta graficzna jest do dupy!!!


Doda: aryur10

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do informatyka dotar³a wiadomo¶æ, ¿e urodzi³a mu siê córka, po czym od razu zapyta³:
"A gdzie mogê zrobiæ upgrade?"


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Genek pyta siê Jasia czy zgra jego TROJANA NA MP3

Doda: ziom

2007-10-19 13:58:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit

0.0083