Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
Gosuj:

Siedzi hrabia przy basenie, po chwili wo³a Jana
- Janie proszê szklankê wody,
Znowu wo³a Jana
- Janie proszê szklankê wody
Po sekundzie hrabia znowu wo³a Jana
- Janie proszê szklankê wody,
Za czwartym razem Jan siê pyta:
- hrabio po co panu tyle szklanek wody,
Na to hrabia:
- Janie szybciej basen trzeba nape³niæ.


Doda: Karolina11

2008-01-18 17:46:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabino!!! - mówi Jan:
- Hrabia le¿y na ³o¿u i nie oddycha
A na to Hrabina:
- zawsze by³ leniwy...


Doda: midonik

2008-03-04 20:23:27

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przy stole siedzi Hrabia i Hrabina. Nagle Hrabina pu¶cila ,,b±ka' i mówi zawstydzona:
- niech to pozostanie miedzy nami
A Hrabia na to:
- wola³bym, ¿eby siê rozesz³o!!


Doda: Elunia

2008-01-29 20:12:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabia po udanym polowaniu udziela wywiadu.
-Niech Pan nam opowie jak zdo³a³ pan upolowaæ tak piêknego lwa ?
-No wie pan by³o bardzo ciê¿ko, ale wyci±gn±³em strzelbê skierowa³em w stronê lwa, strzeli³em i... zesra³em siê ...
- no wie pan na pana miejscu te¿ bym siê chyba posra³ ...
- nie wtedy teraz


Doda: go¶æ

2008-03-25 20:10:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabia wo³a Jana.
- Janie! Pilnuj mojej ¿ony
- Tak, panie
Po tygodniu.
- Janie!
- Tak panie hrabio?
- I co moja ¿ona robi?
- Emmm...
- Janie? Co moja ¿ona robi?
- A sk±d mam wiedzieæ! W ³ó¿ku to siê ¶pi a nie gada o sprawach prywatnych!!!!!


Doda: anuskaa

2008-01-28 19:27:10

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabia budzi siê rano i widzi na ¶niegu napis: Hrabia to g³upek
Wo³a Jana:
- Janie kto to zrobi³?
- To pismo Hrabiny, a mocz ogrodnika


Doda: magda

2008-03-17 20:54:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabia mówi:
- Janie, zas³a³em ³ó¿ko
- to ¶wietnie
- nie ba³dzo


Doda: mary-koszmary

2008-01-28 19:41:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

P³ynie Hrabia i Hrabina ³ódk±. Hrabina widzi ³abêdzie, które siê ca³uj±. I mówi sama do siebie:
- Te¿ bym tak chcia³a...-
- Eee... nie chce mi siê teraz dupy moczyæ!!! :D


Doda: ankaa

2008-01-28 19:28:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabia opowiada o swoim ostatnim safari w Afryce:
- Wówczas skoczy³em na lwa i obci±³em mu szabl± ogon.
- A dlaczego nie ³eb?
- £eb by³ ju¿ obciêty


Doda: ANDZIA

2008-03-04 14:01:36

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Hrabina z Hrabi± s± przy uczcie... nagle Hrabina pierdnê³a... Mówi do Hrabiego :
- Niech to zostanie miêdzy nami...
A Hrabia na to:
- Ja wolê, ¿eby siê rozesz³o.


Doda: Asia96xD

2008-02-05 18:43:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Sennik na tja.pl

0.0056