Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku jest teraz ¶wie¿e powietrze?
- Bo nie otwieraj± okien...


Doda: miki

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego so³tys z w±chocka buduje sobie okr±g³y dom bo mu powiedzieli ¿e go zabij± za rogiem

Doda: kubinho

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

JEBANIE POZA DOMEM A STOSUNEK W DOMU!

Doda: dudek

2007-11-14 16:16:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego autobus staj±c w W±chocku otwiera tylko ¶rodkowe drzwi?
- Bo przednie i tylne to ju¿ nie W±chock


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego wrony nad W±chockiem lataj± do góry brzuchem?
- ¯eby W±chocka nie widzia³y.


Doda: alan

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Czy wiecie jak du¿y nos ma córka so³tysa?
- Mo¿e spokojnie paliæ papierosa pod prysznicem nie martwi±c siê, ze jej zga¶nie.


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Czemu w W±chocku, w ko¶ciele s± takie dziury w posadzce?
- Ksi±dz im kaza³ szukaæ korzeni wiary.


Doda: guru

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jakie s± zakrêty na rzece w W±chocku?
- Takie, ¿e ryby na wira¿ach wypadaj±...


Doda: beata

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dlaczego w sobotê w W¡CHOCKU ludzie zamykaj± okna?
Bo so³tys wietrzy cha³upê


Doda: dupa

2008-05-05 22:23:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku maja stale ¶wie¿e gazety???
- Bo jak im siê uda kupiæ to zaraz je pakuj± do zamra¿arki...


Doda: robert

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w ko¶ciele w W±chocku wykopano 5 metrowy dó³ pod dzwonnica?
- Bo sznur by³ za d³ugi...


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego so³tys przyszed³ na dworzec z drabina?
- Bo siê dowiedzia³, ¿e ¿ona przyjedzie piêtrowym poci±giem


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego so³tys zwija asfalt na noc?
- ¯eby kury nie rozdzioba³y...


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jak niska pszenica ro¶nie w W±chocku???
- Tak niska, ¿e jak wróbel chcia³ spróbowaæ, to musia³ przyklêkn±æ...


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:24

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku jest most?
- Bo mieszkañcy w czynie spo³ecznym rów na rzekê wykopali.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0079