Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...26 [Losowe] >>>
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza:
-Panie doktorze. Mam sklerozê!
-Tak? A od kiedy?
-12 Marca 1987, mniej wiêcej od 16:38 i 42 sek.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi szkielet baby do lekarza. Po d³ugim badaniu baba pyta:
- Panie doktorze, czy to co powa¿nego?
- Jeszcze nie wiem, musimy zrobiæ prze¶wietlenie...


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza i mówi: zrobi³am kupê. Ale dlaczego kupê? Mówi lekarz. Bo kaza³ mi pan zrobiæ co¶ na w³asn± rêkê!!!

Doda: karola

2007-10-22 14:57:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
-Panie doktorze mam du¿y problem!
-Prosze mówiæ i siê nie krêpowaæ! - odpowiada lekarz.
-No dobrze, bo jak zdejmujê biustonosz to mi piersi do góry id± a jak zak³adam to na dó³!
Lekarz kaza³ pokazaæ. Po kilkunastu razach kobieta wkoñcu pyta:
-Panie doktorze i co? Co mi jest?
-Powiem pani szczerze, nie mam bladego pojêcia,
ale to jest cholernie zara¼liwe!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do ginekologa, rozbiera siê i siada na fotel.
- Bardzo mnie boli tam w ¶rodku. Wy¿ej, jeszcze wy¿ej...
- Podejrzewam, ¿e jest to zapalenie migda³ów.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, bardzo boli mnie brzuch!
- A co pani jad³a?
- Puszkê ¶ledzi.
- Czy by³y ¶wie¿e?
- Nie wiem, nie otwiera³am!


Doda: tytus

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze bardzo ¼le siê czujê, a ¿adna tabletka mi nie pomaga.
Na to lekarz:
- Niech pani kupi Marsa, Mars jest dobry na wszystko!


Doda: anonim

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jedzie baba na rowerze...zmêczy³a sie i pobieg³a :)

Doda: JaJo xDD

2008-03-09 15:32:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza z padaczk±, a lekarz mówi:
-Dyskoteka piêtro ni¿ej.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, my¶lê, ¿e jestem psem!
- Od jak dawna?
- Od szczeniaka.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:05

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza z wielorybem w d*.*ie i mówi:
- Mam do¶æ tego walenia!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba z dzieckiem do lekarza.
- Czy dziecko przechodzi³o odrê? - pyta lekarz.
- Ta gdzie tam, panie, my zza Buga...


Doda: alan

2007-10-06 13:10:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do okulisty w Katowicach przychodzi baba i mówi:
- Panie doktorze, z bliska ¼le widzê.
- A z daleka? - pyta lekarz.
- Z Koszalina...


Doda: yoohi

2007-10-06 13:10:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Wsiada baba do autobusu i pyta kierowcy:
-lubicie orzechy?
-Tak-odpowiada kierowca.
Baba daje ca³y woreczek orzechów.
Nastêpnego dnia znów wsiada i daje mu ca³y woreczek.
Kierowca pyta:
-a sk±d je macie?
-Z toffifi,synku.


Doda: Ramonka

2007-10-06 13:10:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jedzie dwóch debili przez las
jeden z nich spuszcza powietrze z kul a drugi pyta sie co robisz a on na to mam za wysoko siedzenie drugi zamienia siode³ko z siedzeniem a pierwszy pyta co ty robisz
zawracam z debilem nie jade


Doda: trabant

2007-10-06 13:10:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...26 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok - Tapety na pulpit - Opisy gg

0.0062