Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...15 [Losowe] >>>
Gosuj:

Przysz³a pewnego razu Policja do Bacy. Jeden z policjantów mówi po chwili:
- Musimy zamkn±æ Bacê, bo pêdzicie bimber.
- Czemu¿ to? - zdziwi³ siê Baca.
- Bo znale¼li¶my w stodole u Bacy aparaturkê do pêdzenia bimbru. - wyja¶ni³ mu drugi policjant.
Na to Baca:
- To zamknijcie mnie te¿ za gwa³t, przeca aparaturke te¿ posiadam...


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Baca okrad³ bank i schowa³ siê w krzakach i liczy³ kasê. A tu policja i mówi: - staæ policja
A na to baca:
- nie, nie sam sobie police


Doda: napad na bank

2007-11-05 15:11:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Turystka nie zd±¿y wróciæ do schroniska przed noc± wiêc postanawia zatrzymaæ siê u bacy. Baca siê zgodzi³. Wieczorem zebra³o mu siê na mi³o¶æ. Wzi±³ litr bimbru i dobiera siê do turystki ta uprzedza, ¿e ma okres, ale bacy to nie przeszkadza. Rano baca budzi siê niewiele pamiêta, patrzy po¶ciel zakrwawiona turystki niema wiêc szuka, nie znajduj±c jej nigdzie siada i mówi do siebie: -jo jom chyba zabi³!
Ale pobieg³ jeszcze do ³azienki patrzy w lustro i mówi:- jo jom chyba ze¿ar³


Doda: greg

2007-11-20 19:19:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Turysta pyta Bacê:
- Baco, a gdzie wy te owce pêdzicie?
- a bêdê je hodowa³
- ale baco, przecie¿ wy owczarni nie macie
- no to bêdê je w izbie trzyma³
- baco przecie¿ to straszny smród
- no bêd± siê musia³y przyzwyczaiæ


Doda: Rafael113

2007-11-22 11:56:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dwóch górali postanowi³o sprawdziæ ile ludzi jest w knajpie w ¯ywcu.
Uradzili, ¿e jeden bêdzie wyrzuca³ go¶ci a drugi liczy. Tak tez zrobili
S³ychaæ brzêk t³uczonego szk³a, okrzyk "O Jezu" a góral liczy:
- Roz,
Znowu okrzyk i:
- Dwa
W pewnym momencie brzêk i wylatuj±cy mówi:
- Teroz nie licz bo to jo.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W górskiej chacie pod Guba³ówk± wielk± uroczysto¶æ - Jan G±sienica koñczy
sto lat. Zjechali siê reporterzy, naczelnik miasta, wrêczono medal i
dyplom. Wszyscy, trzês±cego siê ze staro¶ci pomarszczonego G±sienicê,
pytaj± jak do¿y³ tak sêdziwego wieku.
- Zwyczajnie, nie pi³ech, nie pali³ech, za dziewkami nie goni³ech...
W tym momencie przerywa mu straszny ha³as.
- Nie przejmujta siê - mówi G±sienica - to tylko mój starszy brat, ca³±
noc pi³ gorza³e, to mu siê chce teraz za d*.*ami ganiaæ.


Doda: guru

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Baca le¿y go³y na trawniku... Przychodz± turystki i siê pytaj±:
- baco co robicie?
A baca na to:
- a konia se pose:)


Doda: ROYAL

2007-11-12 15:46:39

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W Tatrach na hali opala siê naga blondyna. Raczej ¶pi, albo jest mocno
zamy¶lona. Przechodz±cy turysta zgorszony widokiem nagiego damskiego
³ona (ale zabrzmia³o) przykrywa je swoim kapeluszem (co za po¶wiêcenie!).
Przychodzi Baca, patrzy i mówi:
- O Jezusicku! Wci±gnê³o faceta!


Doda: grabus

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Turysta pyta siê górala:
- Baco czemu ci±gniecie ten ³añcuch?
- A co, mam go pchaæ?


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Autostopowiczka zatrzymuje samochód na drodze z Poronina do Zakopanego.
Samochód zje¿d¿a na pobocze i szofer odkrêca okienko.
Autostopowiczka wsadza g³owê do ¶rodka, a wtedy kierowca podkrêca
szybko okienko, wychodzi drug± stron±, zadziera kieckê i odbywa stosunek z
rzeczon± autostopowiczk±, poczem odkrêca okienko i odje¿d¿a.
Wtedy zza drzewa wychodzi góral i rzecze:
- Auto, jak auto, ale takie drzwi to se musze kupiæ.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Zapisuj± bacê do Partii. Sprawdzaj± ¿yciorys.
- No a jak to by³o po wojnie? Byli¶cie w jakiej¶ bandzie?
- Ni, ta bydzie pirsa.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie turysta do bacy i mówi:
- baco chcê u was przenocowaæ
A baca do niego:
- no dobra, ale mam tylko jedno ³ó¿ko
A turysta do niego:
- to mogê spaæ z tob±
Turysta siê budzi w nocy i mówi do bacy:
- baco bijecie konia
Baca do niego:
- bije
A turysta do niego:
- a mogliby¶cie biæ swojego bo mocie zimne rêce


Doda: cyc

2007-11-12 20:06:31

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Stoi baca na przystanku z krow±. Jedzie jaki¶ facet wiêc go zatrzymuje i pyta go:
- Podwiezie mnie pan?
- A gdzie dasz krowê?
- Aaa przywi±¿ê siê j± do zderzaka to pobiegnie.
Facet jedzie 20km/h krowa siê cieszy, jedzie 80km/h krowa siê dalej cieszy, jedzie 120 km/h krowa mruga okiem.
- Baco czemu ta krowa mruga tym okiem?
- A bo bêdzie wyprzedzaæ.


Doda: fdgdf

2007-11-08 22:16:34

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Sprawa w s±dzie. Sêdzia pyta oskar¿onego - górala:
- Zawód?
- Mechooptyk.
- Co?
- Mechooptyk!
- A co pan robi?
- Optykam cha³upy mchem....


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Zmarzniêty w czasie ¶nie¿ycy turysta puka do bacówki - otwiera baca.
- Macie baco co¶ do jedzenia?
- Niii!
- To mo¿e chocia¿ wrz±tek macie??
- Mom... ino zimny.


Doda: grabus

2007-10-06 13:10:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...15 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

yczenia na Nowy Rok - Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0057