Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...9 [Losowe] >>>
Gosuj:

Kolega mówi do kolegi: zabra³em ¿onê do zoo. No i co?? Nie przyjêli

Doda: piko

2007-10-28 21:29:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym siê ró¿ni te¶ciowa od kaczki?
Kaczka zasra ca³e podwórko...
Te¶ciowa ca³e ¿ycie.


Doda: Karasis

2007-10-06 13:11:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do Kowalskiego przyjecha³a te¶ciowa:
- Otwieraj ty ³obuzie, wiem ¿e jeste¶ w domu, bo twoje adidasy stoj± przed drzwiami!
- Niech siê mama tak nie wym±drza, poszed³em w sanda³ach!


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:41

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Babciu dlaczego ty spisz z podwiniêtymi nogami ?Bo mi tak wygodnie a dlaczego sie pytasz? bo tata mówi ze jak je wyci±gniesz to kupimy sobie auto

Doda: grazka

2007-10-06 13:11:07

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jaka jest ró¿nica miêdzy tragedi± a szczê¶ciem?
- Tragedia to jak umrze matka, szczê¶cie jak te¶ciowa.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi facet do pracy z podbitym okiem, a kolega sie go pyta...:
- Dlaczego masz takie podbite oko??
Bo jak wczoraj modlili¶my sie przy obiedzie i w³a¶nie mówili¶my...(i chroñ nas Panie Bo¿e od z³ego) to nie chc±cy spojrza³em na te¶ciow±.


Doda: Gerber

2008-04-10 21:39:26

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi te¶ciowa do ziêcia i mówi:
-Przyjecha³am tu na tyle ile mi pozwolicie.
-ziêæ:No to te¶ciowa nie wchodzi.


Doda: Ewka

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym sie ró¿ni te¶ciowa od radia? Radio mo¿na w ka¿dej chwili wy³±czyæ.

Doda: HODZIK

2007-12-19 15:32:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Facet biega po ca³ym mie¶cie i ca³uje wszystkie tramwaje. Milicjant siê pyta czemu tak wszystkie ca³uje.
- Wczoraj jeden zabi³ moj± te¶ciow± lecz nie wiem który.


Doda: Misiek

2008-01-18 16:01:57

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jaka jest kara z bigamiê? Dwie te¶ciowe!!:D

Doda: Poker

2007-10-06 13:10:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Czy mog³aby mi pani pomóc wybraæ prezent dla te¶ciowej? - pyta klient w sklepie elektrycznym.
- Mo¿e byæ krzes³o?


Doda: ola80

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jeden pan ca³uje ka¿dy tramwaj, który przeje¿d¿a. A kolejarz siê pyta: czemu pan tak ca³uje te tramwaje?- Dlatego bo który¶ przejecha³ moj± te¶ciow± a nie wiem który.:P

Doda: czarna

2007-10-06 13:11:16

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Facet mówi do faceta:
- czy wiesz jak siê nazywa te¶ciowa z po³ow± mózgu?
A na to facet:
- nie
A facet mówi:
- geniusz!


Doda: pytanie faceta

2007-11-26 21:58:19

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przybiega s±siad do s±siada
i mówi:
- S±siedzie dacie mi dwa wiadra wody
- A na co wam woda skoro macie studniê u siebie.
- Tak tylko te¶ciowa wpad³a do studni a woda
jej siêga do brody.


Doda: miki

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Czym ró¿ni siê te¶ciowa od trabanta?
- Niczym, poniewa¿ jedno i drugie trzeba trzasn±æ ¿eby siê zamknê³o!


Doda: ola80

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...9 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - Opisy gg - yczenia na Nowy Rok

0.0083