Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...100 [Losowe] >>>
Gosuj:

Te¶ciowa zaprasza ziêcia na obiad. Ziêæ zastanawia siê czy pój¶æ, bo wydaje mu siê ¿e to podstêp. Zdecydowa³ sie pój¶æ.
Siedzi przy stole, a te¶ciowa oznajmia mu:
-Jedz zupê, a ja pójdê do kuchni i nalo¿ê ci drugie danie.
Te¶ciowa posz³a. Ziêæ zawo³a³ kota i kaza³ mu wypiæ zupê. Po chwili kot upad³ na pod³ogê, a ziêæ widz±c to zwróci³ siê do te¶ciowej:
-Ty egoistko!
Wyla³ na ni± resztê zupy i wyszed³. Po chwili kot wsta³ z pod³ogi i na ca³y g³os zacz±³ krzyczeæ:
-Jest, jest, jest!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie stara babcia obok p³on±cego budynku i s³yszy z góry:
babciu, babciu pomó¿ nam!!!
babcia my¶li i mówi skaczcie!!
dobra, pierwszy bia³y Skacze - z³apa³a go.
drugi bia³y skacze z³apa³a go.
trzeci skacze czarny i leci,leci babcia odsunê³a sie i krzyczy eeee spalonych mi ty nie rzucajcie!!!!;D


Doda: Êdward ¡cki

2008-01-27 18:51:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi do lekarza ¿aba ze skarpet± na g³owie. Lekarz pyta:
-Co pani jest?
¯aba na to:
-Nie udawaj g³upiego, to jest napad!


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Co to jest: zielone, pstryk, czerwone?
-¯aba w sokowirówce.


Doda: alan

2007-10-06 13:09:42

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do karczmy "Pod Dwoma Peda³ami" przychodzi go¶ciu i zapytuje karczmarza:
-Dlaczego karczma ta nazywa siê Pod dwoma peda³ami?
-Chwileczkê - odpowiada karczmarz - zaraz zawo³am moj± ¿onê. Maciek!


Doda: tytus

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Co my¶li Ryszard Rembiszewski gdy siedzi na sedesie?
- Komora losowania jest pusta, nastêpuje zwolnienie blokady...


Doda: Tuñczyk

2008-01-27 19:09:11

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W sklepie:
-Jest Snickers?
-Jest.
-A Kitkat?
-Te¿ jest.
-To poproszê Liona.


Doda: Matix

2008-02-10 19:43:33

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza:
Baba: Panie doktorze, mam wytrzeszcz, co robiæ?!
Lekarz: Polu¼niæ warkocz!


Doda: grabus

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

PODANIE PENISA O PODWY¯KÊ: Ja penis, zwracam siê z pro¶b± o podwy¿kê z nastêpuj±cych powodów:
1.wykonuje prace fizyczn±
2.pracuje na g³êboko¶ciach
3.pracuje g³ow±
4.nie mam wolnych weekendów i ¶wi±t
5.pracuje w wilgotnym pomieszczeniu
6.nie mam p³acone za nadgodziny i nocki
7.pracuje w pomieszczeniu bez wentylacji i ¶wiat³a
8.pracuje w wysokich temperaturach
9.jestem nara¿ony na choroby zaka¼ne!
Proszê o pozytywne rozpatrzenie mej pro¶by.
ODPOWIED¬ Z WYDZIA£U KADR:
Drogi penisie z przykro¶ci± odrzucamy Twoje podanie, poniewa¿:
1.nie zawsze pracujesz w ubraniu ochronnym
2.gdzie jeste¶ tam brudzisz
3.wychodzisz i wchodzisz do pracy kiedy chcesz
4.nie pracujesz w systemie o¶miogodzinnym
5.po pracy wynosisz ze sob± dwa podejrzane wory...!


Doda: Natusia

2008-01-11 14:23:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-M³ody lekarz, po zbadaniu pacjenta bezradnie rozk³ada rêce i mówi:
-Nie bardzo wiem co panu jest... S±dzê, ¿e to z powodu alkoholu...
-Rozumiem wo³a pacjent - to ja przyjdê, jak pan wytrze¼wieje.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przypadkowy przechodzieñ zatrzymuje przypadkowego psychologa i pyta.
- Przepraszam bardzo, gdzie jest stacja PKP?
Psycholog u¶miecha siê i mówi.
- Nie wiem. Ale cieszê siê, ¿e mog³em panu pomóc.


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Najstarszy mieszkaniec Polski wygra³ g³ówn± wygran± w
Multilotku. Dziennikarz pyta go:
- Co pan sobie za to kupi?
- Nic. Z³o¿ê w banku i bêdê kiedy¶ mia³ na staro¶æ!


Doda: tomek

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Jak nazywa siê babcia klozetowa?
-Pisuardessa.


Doda: nataloa566

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Kto jest dwiema kobietami i kart±?
- Anna Maria Jopek


Doda: taxi2

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jakie jest ulubione danie Norrisa????? Danie w morde

Doda: agda

2007-11-05 15:25:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...100 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok - Opisy gg

0.0088