Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...19 [Losowe] >>>
Gosuj:

W Stanie Wojennym, staruszka przechodz±c ko³o zomowców przewraca siê na lodzie.
-Ksiêdza! - wo³a staruszka.
-A sk±d my ci we¼miemy ksiêdza? - pytaj± zomowcy.
-To ju¿ ich w baga¿niku nie wozicie?


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jad± sobie policjanci i staj± po boku i jeden poszed³ sie odlaæ
i wraca do samochodu i jest ca³y mokry i pyta sie drugi policjant dlaczego masz takie mokre spodnie bo wyj±³em nie ta pa³ê


Doda: Darek

2007-10-06 13:11:08

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Milicjant (tak, milicjant nie policjant chocia¿ nie wiem czy tera jest miedzy
nimi jakakolwiek ró¿nica), patroluj±c ulice, spotyka swojego kolegê, który idzie
trzymaj±c za skrzyd³o pingwina.
- Sk±d ty wytrzasn±³e¶ tego ptaka?
- A przypl±ta³ siê i nie wiem, co z nim zrobiæ.
- Jak to co? Zaprowad¼ go do ZOO.
Po kilku godzinach milicjant znowu widzi swego kolegê spaceruj±cego z pingwinem.
- I co, nie by³e¶ z nim w ZOO?
- By³em, teraz idziemy do kina.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:15

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Z czego zyjecie? - pyta policjant jakiegos podejrzanego typka.
- Z zakladow!
- Co to znaczy "z zakladow"?
- Normalnie. Zakladam siê z kims o wygrywam.
- Zawsze?
- Zawsze!
- No to zalozmy siê. Chcialbym siê przekonac, czy mowicie prawde. - Moge siê
zalozyc, ze mam na dupie swastyke.
- Nie wierze - stwierdza policjant.
- Zalozmy siê o dyche!
- W porzadku.
Poszli do jakiegos kata. Mezczyzna sciagnal spodnie, wypial tylek, a
policjant nachylil siê nad nim i uwaznie go oglada. Wreszcie z triumfem
wola.
- Wygralem! Nie masz zadnej swastyki! Nalezy mi siê dycha!
Mezczyzna placi, a policjant zadowolony zauwaza:
- No i co siê tak chwaliliscie, ze wygrywacie kazdy zaklad?
- Bo wygralem!
- Jak to?
- Widzi pan wladza tych pieciu kolesiow po drugiej stronie ulicy? - Widze!
- Wlasnie siê z nimi zalozylem o trzysta tysiecy, ze mi pan
wladza do dupy zajrzy...


Doda: monika 15

2007-10-06 13:10:14

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Czym siê odró¿nia pies od policja od psa bo jak idziemy z rodzicami po chodniku to mówimy patrz mamo jadom psy

Doda: PSY

2007-10-06 13:10:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pijany policjant zatrzymuje pijanego kierowcê:
- Nie wolno we dwóch siedzieæ za kierownic±! - mówi policjant.
- No dobrze, ale czy to od razu trzeba ca³y samochód otaczaæ? - pyta kierowca.


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:00

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Policja zatrzymuje pijanego kierowcê:
- Jak pan móg³ w takim wstanie wsi±¶æ do samochodu?
- Koledzy pomogli...


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

POLICJANT PYTA SIE DRUGIEGO POLICJANTA : GDZIE JEST DRUGA STRONA ULICY? A NA TO TEN DRUGI:NO TAM GDZIE PrzYSTANEK A NO TEN DRUGI: NO TO GDZIE W KONCU BO JAK BY³EM NA PRZYSTANKU TO MóWILI MI ZE TU?

Doda: Patrycja

2007-10-06 13:10:50

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jaka jest ró¿nica miêdzy policjantem a ksiêdzem?
Ksi±dz mówi: pan z wami
Policjant: pan z nami


Doda: ziuta

2007-12-04 00:15:25

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego policjant ma jedn± pa³kê czarn±, a drug± bia³±?
- Bo jak widzi jednego bandytê to wyci±ga czarn± i go bije, a jak widzi trzech bandytów, to wyci±ga bia³± i udaje niewidomego.


Doda: taxi2

2007-10-06 13:10:01

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Podchodzi ch³opak do policjanta, a ten go zagaduje:
- Podoba Ci siê ch³opcze mundur policyjny?
- Jasne...
- A podoba Ci siê czapka?
- Tak...
- A pa³ka podoba Ci siê?
- Jest suuuper
- A chcesz zostaæ w przysz³o¶ci policjantem?
- Proszê pana, ale ja siê dobrze uczê...


Doda: bomba

2007-12-10 13:03:35

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Dy¿urny policjant odbiera telefon:
- Ratunku... proszê natychmiast przyjechaæ i zabraæ st±d tego kocura!
- Spokojnie. Najpierw proszê powiedzieæ z kim rozmawiam?
- Z tej strony papuga.


Doda: beata

2007-10-06 13:10:00

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Policjant zatrzymuje pijanego kierowcê i mówi:
- proszê dmuchaæ.
A pijany kierowca odpowiada:
- a gdzie pana boli???
:):)


Doda: julitka

2007-10-21 23:33:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Byl wypadek na ulicy, policjanci spisuja raport. Jeden z nich pisze:
- ... glowa lezala na chodni... hodni...
Kopnal glowe i pisze dalej:
- ...na ulicy.


Doda: aryur10

2007-10-06 13:10:14

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Policjanci ustawili siê w krzakach przy ruchliwej trasie i ³api± po kolei kierowców przekraczaj±cych prêdko¶æ. Mija parê ³adnych godzin, a¿ w koñcu skoñczy³y siê im blankiety. My¶l±, co by tu zrobiæ, a¿ jeden mówi:
- Wiem! Mo¿e jak kto¶ bêdzie jecha³ przepisowo to damy mu 1000 z³ nagrody?
- Dobra!
No i stanêli, a tu zza zakrêtu wytacza siê wolniutko syrenka. Policjant zatrzymuje auto i mówi:
- Panie kierowco, gratulujemy. W nagrodê za przepisow± jazdê dostaje pan 1000 z³ nagrody! Na co pan przeznaczy te pieni±dze?
- Noo, wreszcie zrobiê sobie prawo jazdy!
Siedz±ca obok ¿ona mówi:
- Panie w³adzo, pan go nie s³ucha, on jak sobie popije to gada od rzeczy!
Z tylnego siedzenia wychyla siê babcia:
- A mówi³am, Zdzisiu, ¿eby nie kra¶æ tego samochodu!
Nagle otwiera siê baga¿nik i wyskakuje z niego dziadek:
- Co, ju¿ Austria?!


Doda: Krzysiek eLo

2007-10-06 13:11:17

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...19 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Tapety na pulpit - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0081