Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...26 [Losowe] >>>
Gosuj:

Babcia jedzie autobusem i pyta siedz±cego obok studenta:
- Czy ten autobus jedzie do Paw³owic?
- Tak, proszê pani - odpowiada student.
- Ale czy na pewno jedzie do Paw³owic?
- Tak, oczywi¶cie, ¿e jedzie.
- Ale czy jest pan pewien, ¿e jedzie do Paw³owic?
- Tak, jestem pewien!!
- Ale czy na pewno w³a¶nie do Paw³owic?
- Nie, do Las Vegas!!!
- Ale przez Paw³owice?


Doda: Milesia

2007-10-06 13:11:17

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza z listkami na g³owie.
- Co pani tak zdêbia³a?
- A, czasem tak mi w³osy dêba staj±.


Doda: koxiki

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza.
Lekarz pyta:
- Co Pani dolega?
Baba na to:
- Mój m±¿.


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do mê¿a i mówi:
- Kupisz mi Stasiu now± suknie?
Na co Stachu odpowiada: Sama jeste¶ suknia, rozpruta jak poszewka te¶ciowej...


Doda: Zutil

2007-10-06 13:10:55

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza z kup± na g³owie i mówi:
- Widzia³am or³a cieñ.


Doda: maniak

2007-10-06 13:09:45

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, wszyscy znajomi mê¿czy¼ni mówi± mi, ¿e mam pochwê jak studnia...
- Proszê siê rozebraæ i na samolocik.
Po chwili ostro¿nie zagl±da.
- Nic dziwnego, ...ego, ...ego, ...ego...


Doda: bielun

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza i od razu zaczyna siê rozbieraæ.
- Przysz³a siê pani zbadaæ?
- Nie, pie*.*æ...


Doda: ola80

2007-10-06 13:10:20

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Idzie Pó³ baby do lekarza i mówi: ba

Doda: Elka

2007-11-05 13:31:06

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza z szyb± i siekier±:
- Co pani jest?
- Szklarska Porêba.


Doda: tres

2007-10-06 13:10:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Jad± dwie baby w autobusie. Jedna z miasta druga ze wsi. Ta z miasta zrobi³a siê g³odna i wyci±ga kiwi. ta ze wsi j± pyta:
-Co to jest?
-Owoc po³udnia-kiwi.
Po chwili baba z miasta znowu zrobi³a siê g³odna i wyci±gnê³a banana, a baba ze wsi ja pyta:
-Co to jest?
-Owoc po³udnia-banan.
Za jaki¶ czas baba ze wsi zrobi³a siê g³odna i wyci±ga kaszankê, a baba z miasta pyta:
-Co pani je?
-Owoc po³udnia-ty³ek murzyna.


Doda: Wiwiok

2008-06-02 00:20:04

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza:
-Powinna pani je¶æ du¿o owoców i to najlepiej bez obierania.
Baba dziêkuje za diagnozê i zbiera siê do wyj¶cia.
-A tak a propos, jakie owoce pani jada najczê¶ciej? - pyta lekarz.
-Orzechy.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:46

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarza i skar¿y siê:
- Panie doktorze, wszyscy mnie ignoruj±.
- Nastêpny proszê! - wo³a lekarz.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:10:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi pó³ baby do lekarza:
- Co pani jest?
- Ba.


Doda: beata

2007-10-06 13:10:21

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

W poczekalni u lekarza (nie baba).
- Przeprraszszszam - pyta jeden pacjent drugiego pacjenta siedz±cego obok niego - pppan z jjjak± dodolegliiiwo¶¶¶ci±?
- Ja z prostat± - s³yszy w odpowiedzi.
- A ccco tto jest tta prrostttata? - dopytuje siê pierwszy.
- No, jak by to panu najpro¶ciej wyt³umaczyæ? - mówi drugi pacjent. - Widzi pan, ja tak siusiam, jak pan mówi.


Doda: bomba

2007-12-10 14:02:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarz z p³ugiem,
a lekarz do niej:
- O ¿esz ty !


Doda: ola80

2007-10-06 13:09:56

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...26 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - yczenia na Nowy Rok - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit

0.0093