Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
<<< 14 15 16 17 [Losowe]
Gosuj:

Lekarz przegl±da rentgenowskie zdjêcie i ogromnie siê dziwi.
- Panie, masz pan zegarek w ¿o³±dku. To nie sprawia panu ¿adnych problemów?
- Jasne, ze tak. Zw³aszcza przy nakrêcaniu.


Doda: tres

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi lekarz do pacjenta i mówi:
-Wszystko jest dobrze, operacja siê uda³a. Tylko nie rozumiem dlaczego przed opracj± bi³ pan, kopa³ i wyzywa³ pielêgniarki.
A pacjent na to:
-Panie, ja tu mia³em tylko okna umyæ.


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do lekarz z siekierom w ³owie i ze szk³em w plecach lekarz sie pyta gdzie pani by³a,
a ona odpowiada w szklarskiej porêbie


Doda: Najkos

2007-10-06 13:10:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi facet do seksuologa i mówi:
- Panie doktorze, nie wiem co siê dzieje. Gdy siê tak kocham ze swoja ¿on±,
to widzê przed oczami takie czerwone ¶wiate³ko. Co to jest?
- Panie, jedziesz ju¿ pan na rezerwie!


Doda: tomek

2007-10-06 13:10:37

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi 0,3 baby do lekarza.
- A gdzie reszta? - pyta lekarz.
Baba wyci±ga krótkofalówkê i mówi:
- 0,7! Zg³o¶ siê!


Doda: optyk

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

U lekarza:
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z bezsenno¶ci?
- Tak, ale najpierw trzeba ustaliæ i zlikwidowaæ przyczynê.
- Lepiej nie. ¯on± jest bardzo przywi±zana do naszego dziecka.


Doda: maniak

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Jaki lekarz nigdy nie po¶lubi pacjentki?
-Weterynarz.


Doda: Cziko

2008-01-14 23:42:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

U lekarza:
- Panie doktorze, podejrzewam, ¿e jestem lesbijk± - zwierza siê pacjent.
- Pan... lesbijka?! - dziwi siê seksuolog. - A jak to siê objawia?
- Dooko³a mnie tylu wspania³ych mê¿czyzn, a mnie nie wiadomo dlaczego ci±gnie do kobiet.


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:48

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi baba do
lekarza i mówi:
- panie doktorze, mam tyfilisa!
- prosze pani, mówi sie syfilisa!
- panie doktorze ja mam go 20 lat i mówiê mu na t!


Doda: ola80

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
-Panie doktorze, wydaje mi siê, ¿e jestem herbatnikiem.
-Takim kwadratowym? - pyta lekarz.
-Tak
-Takim suchym?
-Tak
-I takim kruchym?
-No tak
-To nie jest pan herbatnikiem tylko, zwyk³ym krakersem.


Doda: miniu¶

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Przychodzi komputer do lekarza.
-Co z panem?
-A miga mi tu co¶.


Doda: miki

2007-10-06 13:10:38

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Pacjent do lekarza:
- W jakich porach pan przyjmuje?
- W sztruksowych. - odpowiada lekarz.


Doda: monika 15

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
<<< 14 15 16 17 [Losowe]


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Tapety na pulpit - Opisy gg - Sennik na tja.pl - yczenia na Nowy Rok

0.0074