Kontakt | Reklama |

 >> Rejestracja
>> Przypomnij Haso

 
 ::Kategorie
Najlepsze filmiki
Śmieszne Animacje
Kabarety
Śmieszne Reklamy
Śmieszne Filmiki
Teledyski
Seriale - Programy
Gry Online
Kawały
-> O laskach
-> O polityce
-> O rolnikach
-> O jaskiniowcach
-> O stra¿akach
-> O studentach
-> O szefie
-> O Szkotach
-> O te¶ciowej
-> O wariatach
-> O W±chocku
-> O wojsku
-> O zwierz±tkach
-> W restauracji
-> O policjantach
-> O Polaku...
-> O Jasiu
-> O hrabim
-> O duchownych
-> O cyrku
-> O blondynkach
-> O bajkach
-> O Bacy
-> O Babie
-> O lekarzach
-> O komputerach
-> O Ma³yszu
-> O ma³¿eñstwie
-> O my¶liwych
-> O pijakach
-> Inne
Telewizja na ¿ywo
Nowoci
 ::Menu
 Kartka witeczna
 Poranek z Umiechem
 Powiadomienia
 Nie dziaaj filmiki ??
 Konto PRO
 Dodaj Animacje
 Reklama
 Kontakt
 ::Wyszukiwarka
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>
Gosuj:

-Gdzie jest najd³u¿szy most na ¶wiecie?
-W W±chocku.Zbudowali go wzd³u¿ rzeki.


Doda: Pati

2007-10-06 13:09:40

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Do W±chocka przyje¿d¿a turysta. W pewnym momencie zauwa¿a ma³± karetkê, nie wiêksz± od malucha. Pyta so³tysa:
-Panie, czemu tu jest taka ma³a karetka?
So³tys na to:
-¯eby chory po drodze nóg nie wyci±gn±³.


Doda: miku¶

2007-10-06 13:09:43

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego w W±chocku nie ma smoków?
-Bo wszystkie popêka³y ze ¶miech na widok córki so³tysa.


Doda: miki

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Po co ludzie w W±chocku sypi± pieprz do telewizorów?
-¯eby mieæ ostrzejszy obraz!


Doda: miki

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego mieszkañcy W±chocka trzymaj± ¿arówki w zêbach?
-¯eby wyra¿aæ siê jasno.


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:09:44

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego w W±chocku jest takie czyste powietrze?
-Bo ludzie w tym mie¶cie nie otwieraj± okien.


Doda: anonim

2007-10-06 13:09:46

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Co leci w kinie w W±chocku?
-Tynk ze ¶cian!


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:09:46

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Co w W±chocku leci w kinie?
- Tynk ze ¶cian.


Doda: yoohi

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego ludzie w W±chocku trzymaj±
¿arówki w ustach?
-Bo chc± siê wyra¿aæ jasno!


Doda: grzesiek

2007-10-06 13:09:47

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

Uczeñ pyta so³tysa W±chocka:
-A co to jest czasoprzestrzeñ?
So³tys wskazuje na drzewo:
-To jakbym Ci kaza³ kopaæ od tego drzewa, do pi±tej rano.


Doda: optyk

2007-10-06 13:09:49

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego w W±chocku krowy na pastwiskach chodz± w kaskach?
- Bo codziennie rano so³tys odwozi je na pastwisko na swoim motorze.


Doda: miki

2007-10-06 13:09:51

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

-Dlaczego w W±chocku powiesi³ siê koñ?
-Bo so³tys powiedzia³ wi¶ta.


Doda: laska

2007-10-06 13:09:53

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego ostatnio oczy so³tysa wisz± na dêbie?
- Bo mu s±siad powiedzia³ "oczywi¶cie".


Doda: miko³aj

2007-10-06 13:10:22

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Jak cienkie nale¶niki robi ¿ona so³tysa?
- Maja tylko jedna stronê!


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
Gosuj:

- Dlaczego so³tys otworzy³ nowe konto w banku?
- Bo stare by³o ju¿ puste.


Doda: mloda88

2007-10-06 13:10:23

Wylij znajomemu: [EMAIL][GG]  
1 2 3 ...12 [Losowe] >>>


 Reklama.....  ::


 Poukadaj Wedug::
OD Najlepszych
OD Najnowszych
Alfabetycznie [A --> Z]
Alfabetycznie [Z --> A]
Najwicej Ogldane

Opisy gg - Sennik na tja.pl - Tapety na pulpit - yczenia na Nowy Rok

0.0083